FM 102.0 MHz สบายดีเรดิโอ http://korat102.koratstation.com

ส่งความสุข ปีใหม่…พ.ศ.2557…ให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน…จากใจสบายดีเรดิโอ

สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน   ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน  พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี  โชคดีตลอด
มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ  เบิกบานกันทั่ว
ความเลวความชั่ว  ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข   เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีปลอดภัย  คนไทยทุกคน


ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

“หกสิบหกปี”  ที่ครองราชย์                        เพียงพระบาทก้าวย่างทิศทางไหน

ที่มีสุขก็ยิ่งเสริมเพิ่มสุขใจ                             ที่มีภัยเดือดร้อน..ผ่อนคลายพลัน

ทรงพัฒนาสาธารณสุขเพื่อปวงชน

พระส่งเสริมการสาธารณสุข                   เพื่อไทยทุกถิ่นที่มีสุขสันต์

แพทย์อาสายาพร้อมเวชภัณฑ์                 ร่วมช่วยกันรักษาคราเกิดภัย

ระดำเนินตามรอยพระชนกนาถ                     แพทยศาสตร์จึงก้าวมั่นทันสมัย

ทรงมุ่งหวังฝังปลูกลูกหลานไทย               พลานามัยเลิศล้ำ..งามสกนธ์

พระผู้เป็นกษัตริย์เกษตร

เกษตรกรรมนำไทยให้ก้าวหน้า                   ทรงพัฒนา“ทฤษฎีใหม่” ได้ผล

“เศรษฐกิจพอเพียง” เพียงพอตน               พระคิดค้นเพื่อประชาสุขถาวร

ณ แปลงเกษตรในพระราชฐาน                      ทุกโครงการพระทรงทดลองก่อน

สัมฤทธิ์ผลจึงประสาทให้ราษฎร             เกษตรกรซึ้งในพระเมตตา

ดวงประทีปแห่งแผ่นดิน

พระคือประทีปทองส่องนำสุข                          พระทรงปลุกสำนึกไทยให้รักษ์ป่า

รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เคยดีมา                        ทรงวางแผนพัฒนาทรัพยากร

ดินทุกกำ น้ำทุกสาย ไม้ทุกต้น                  ประโยชน์ล้นใช้งานรู้ผันผ่อน

“ความเหมาะสม-คุ้มค่า” สถาวร                          ทรงห่วงราษฎร์เดือดร้อนตอนเกิดภัย

คีตมหาราชัน

พระองค์ทรงดนตรีมีชื่อก้อง                     โลกยกย่องนับถือปรบมือให้

“เวียนนาสถาบันฯ”  อันเกริกไกร                     จารึก“พระนามาภิไธย” ไว้ชั่วกาล

ทุกบทเพลงพระราชนิพนธ์                    ล้วนเลิศล้นล้ำค่ามหาศาล

ดุจดั่งมีชีวิตจิตวิญญาณ                          พระราชทานให้อยู่คู่แผ่นดิน

อัครศิลปิน

สมเด็จพระภูมิพลมหาราช                           ทรงปรีชาสามารถทุกศาตร์ศิลป์

พระราช สมัญญา “อัครศิลปิน”                         ขวัญชีวินเหนือเกล้าฯ ผองชาวไทย

รูปถ่ายฝีพระหัตถ์คมชัดนัก                              งานแกะสลัก หล่อ ปั้น นั้นยิ่งใหญ่

ภาพสีน้ำมันทรงค่า บนผ้าใบ                วิจิตรงามอำไพหาใดปาน

พระอัจฉริยะด้านวิทยุ-สื่อสาร

“ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าได้                 ต้องพึ่งพาอาศัยการสื่อสาร

ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องงาน”                      พระองค์พระราชทานแนวทางไว้

ปัจจุบันโลกเรายิ่งก้าวหน้า                             พระส่งเสริมการศึกษารูปแบบใหม่

คือ..ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กไทย                    ส่งผ่านดาวเทียมไปจาก“ไกลกังวล”

พระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน

ทรงเน้นให้ศึกษาพันธุ์พืช-สัตว์         วิจัยคัดพันธุ์ดีดีที่ให้ผล

เหมาะกับสภาพของท้องถิ่นตน                   เริ่มคิดค้นก่อนจะประกอบการ

ฟาร์มตัวอย่างให้เห็นเป็นแบบอย่าง                     แนะแนวทางเกษตรไทยแผ่ไพศาล

เกษตรกรรมนำชาติชัชวาล                       เมื่อชาวบ้านร่วมกับรัฐพัฒนา

พระผู้ปรีชาภาษาศาสตร์

พระแตกฉานทางด้านอักษรศาสตร์               ทรงเปรื่องปราดรู้ได้หลายภาษา

พระราชนิพนธ์ทุกเรื่องเรืองปัญญา                   เป็นวรรณกรรมล้ำค่าของชาติไทย

โดยเฉพาะเรื่องพระมหาชนก                   ทรงหยิบยกคติธรรมนำสมัย

คือ..ความเพียรพยายามความตั้งใจ  สำเร็จให้ผลดีสุขชีวิน

พระผู้เป็นปราชญ์แห่งน้ำ

จากฟ้ามาสู่พื้น..ให้ชื่นฉ่ำ                               หยาดเย็นน้ำพระราชหทัยไม่รู้สิ้น

พระทรงห่วงแหล่งน้ำที่ทำกิน               แนะท้องถิ่นเร่งรัดพัฒนา

ที่น้ำแล้งสร้างฝายใช้เขื่อนกั้น                    เก็บน้ำฝนไว้ใช้กันวันข้างหน้า

ที่น้ำล้นท่วมไหล..ไม่รอช้า                          ผันเข้าหา “แก้มลิง” อย่าทิ้งไป


พหุสูตแห่งกษัตริย์

พระทรงสนพระราชหทัยใฝ่ศึกษา                  เทคโนโลยีล้ำหน้าแบบทันสมัย

ทรงติดตั้งคอมพิวเตอร์คู่พระฤทัย                  เพราะเห็นในคุณค่าอเนกอนันต์

พระองค์พัฒนาโปรแกรมใหม่                            “คอมพิวเตอร์พูดได้”ไท้สร้างสรรค์

พระราชอัจฉริยภาพพระทรงธรรม์                  มหัศจรรย์ตรึงใจไทยทุกดวง

พระวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทน

บุญแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์                          วิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างใหญ่หลวง

โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทั้งปวง                      ทรงเป็นห่วงราษฎรเดือดร้อนใจ

พระราชดำริให้ตั้งวางโครงการ                            สร้างพลังงานที่สามารถทดแทนได้

ทดลองกลั่นน้ำมันปาล์มนำมาใช้                          เป็นอีกทางเลือกใหม่ “ไบโอดีเซล”

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

สายพระเนตรทอดไกลไปข้างหน้า                 จึงนำพาไทยข้ามความยากเข็ญ

ประชาราษฎร์รื่มรมย์สุขร่มเย็น                           พระสมเป็น “มหากษัตริย์นักพัฒนา”

พระบารมีเจิดแจรงดุจแสงสูรย์                         พระเกียรติจำรูญขจรไปทั่วในหล้า

หลายองค์กรทูลเกล้าฯถวายรางวัลมา            พระองค์คืออัครมหาจอมราชัน

พระผู้ครองใจราษฎร์

พระครองราชย์ ครองไทยครองใจราษฎร์     ไทยทั้งชาติชูเชิดเทิดพระขวัญ

พระจริยวัตรงามซึ้งตรึงชีวัน                             ขอพระองค์ทรงธรรม์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ห.จ.ก.โคราชออโตเมชั่น คอนโทรล นครราชสีมา

และสถานีวิทยุ 102 สบายดีเรดิโอโคราช

ทีมงานนักจัดรายการและกิจกรรมต่างๆของ สบายดีเรดิโอ

สบายดีเรดิโอยินดีต้อนรับครับ…

“ขอน้อมส่งเสด็จสู่นิพพาน” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“ขอถวายบุญกุศลทั้งปวงที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ณ วินาทีนี้แด่เจ้าพระคุณฯสมเด็จพระสังฆราช ขอรวมกุศลทั้งปวงเป็นแสงสว่างไสวใสบริสุทธิ์ถวายจิต แห่งพระองค์ท่านให้ยิ่งสว่างไสวผ่องแผ้วยิ่งๆ ขึ้นไป สิ่งใดทางกายวาจาใจ ที่อาจมีล่วงเกิน ทั้งรู้และไม่รู้ตัว ข้าพเจ้ากราบขอขมากรรมทั้งหมด ขอโมทนากุศลทุกสิ่ง  ที่ทรงปฏิบัติมาและจะทรงบำเพ็ญต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในพระสังขารหรือใดๆ ขอพระรัตนตรัยโปรดชี้นำและเปิดทางสว่างให้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติธรรมเดินจิตได้ถูกธรรม เพื่อให้สมเป็นผู้เดินตามรอยธรรมของพระผู้ประเสริฐและงดงามพระองค์นี้ด้วย เทอญ”

Sbaidee Radio 102.00Mhz. Goodsong Goodhealth Stye Sbaidee Radio…..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ออโตเมชั่นคอนโทรล
KORAT AUTOMATIONCONTROL  LTD; PARTNERSHIP

สถานีวิทยุ สบายดีเรดิโอ 102.00Mhz.
320หมู่3ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

044-327478 Fax 044-327479 083-3865321 088-4777566

ฉลองครบรอบ 13ปีหจก.โคราชออโตเมชั่นคอนโทรล(ศูนย์บริการสุขภาพ)

ฉลองครบรอบ13ปี

หจก.โคราชออโตเมชั่นคอนโทรล

ลดแลกแจกแถม คืนกำไรให้ลูกค้า….ตลอดปี 2556

ศูนย์คุณหนึ่ง จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม

สาขา1 ที่อยู่ 320หมู่3 ถนนราชสีมาโชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(หน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารี)ติดต่อคุณอริย์ธัช ปิตายัง  083 3865321 088 4777566

สาขา2 ที่อยู่ 75 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(อยู่เซฟวันทางเข้าการเคหะ)คุณหนึ่ง 083 3865321 088 4777566

ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พุทธศักราช 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานพระราชดำรัส

พระราชทานพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี

ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสบายดีเรดิโอ102.Mhz.

ถวายพระพรออนไลด์http://royal.sipa.or.th/king/index.php

อชิรญา ครีเอชั่น “เพราะเรามั่นใจ ว่าเราคือมืออาชีพ” โทร.093-5293033 ติดต่อคุณอิงอิง เอมครองขัวญ ปากทองคำฯ ได้โดยตรงเลยค่ะ

ดีเจดาเรศ ปากทองคำ นำรวย ด้วยสื่อวิทยุ

เราขอแนะนำสินค้าขายดีค่ะ โทร.088-4777566 และ 083-3865321